Inlogformulier

       
  • Evenementen
  • Fietsclub
  • Feesten
  • Workshops
  • Bands
  • Stedentrip
  • Kids
  • Clubs
  • Sportief

De VPCB en haar bestuur

Samenstelling Algemeen Bestuur

Voorzitter
Remco Aalhuizen
Secretaris
Jacco Pruijssers
Penningmeester
Jacco Pruijssers
Ledenadministratie
Remco Aalhuizen
Public Relations
Jacco Pruijssers / Michel Hofstee (webmaster)
Lid (voorzitter Evenementen-commissie)
Marike van Mourik
Lid (voorzitter Barcommissie)
Gertjan Loor
Lid (voorzitter Fietsclub)
Maarten van Arendonk
Lid (voorzitter Biljartclub)
Marga Huisman-Scheffers

Algemene informatie over de personeelsvereniging
De Vereniging voor Personeelsleden van Centraal Beheer is opgericht in 1970 en kwam vooral tot grote bloei in de jaren nadat de Coöperatieve Vereniging Centraal Beheer U.A. zich vanuit Amsterdam in Apeldoorn vestigde en een onstuimige groei doormaakte.
De formele doelstelling van de personeelsvereniging is: "het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke ontspanning van de medewerkers van Centraal Beheer". Een wat oubollige omschrijving, toch heeft het alles in zich wat de VPCB de medewerkers van Centraal Beheer te bieden heeft, namelijk: sport, recreatie, cultuur, educatie en amusement. Deze doelstelling bleef van kracht ook nadat Achmea aan de naam werd toegevoegd.
Om deze doelstelling te realiseren, is een groot aantal activiteiten in handen gegeven van commissies en afdelingen. De afdelingen, waarvan je apart lid kunt worden, mogen binnen bepaalde grenzen zelfstandig activiteiten ontplooien. In de regel vertegenwoordigt een afdeling een specifieke sport of hobby.

De belangrijkste commissies die het Algemeen Bestuur ondersteunen zijn de Evenementencommissie voor het organiseren van de diverse activiteiten en de Barcommissie voor het beheer van de personeelsbar, de Sequoia Lodge. Deze commissies hebben een eigen bestuur waarvan de voorzitters ook
vertegenwoordigd zijn in het Algemeen Bestuur.
"De mens is en blijft een sociaal wezen" zei een directeur op de themadag van alle Achmea-personeelsverenigingen tijdens het 25-jarig bestaan van de VPCB. Daarmee sloeg hij de spijker op z’n kop. Automatisering, detacheringen, flexwerken en telewerken zijn mooie oplossingen om de concurrentie de baas te blijven. Maar collegiale, intermenselijke contacten zijn onontbeerlijk om goed te kunnen functioneren. Niet alleen voor een goede samenwerking, maar ook voor een gezonde competitie en (zelf)ontplooiing. Daarom zal er ook altijd behoefte zijn aan voorzieningen die sociale contacten mogelijk maken, in welke arbeidssituatie dan ook. Binnen een bedrijf is de personeelsvereniging daarvoor het meest aangewezen instituut; door en voor de medewerkers. Met als doel, een gezonde balans te vinden tussen werken en ontspannen.
Terwijl veel personeelsverenigingen een zieltogend bestaan leiden, bloeit en groeit de VPCB nog steeds. De vereniging telt momenteel bijna 2.000 leden. Het geheim? De VPCB heeft voor elk wat wils, luistert naar haar leden, biedt kwaliteit en gaat met haar tijd mee.
De vereniging bestaat bij de gratie van enthousiaste medewerkers die hun vrije tijd ervoor over hebben om het hun collega’s naar de zin te maken. Inmiddels is de VPCB zo groot, dat het steeds meer kundigheid en ook verantwoordelijkheid van de besturen en individuele vrijwilligers vergt om de vereniging goed te laten functioneren. De VPCB is in feit een kleine onderneming binnen Centraal Beheer Achmea en allang geen gezelligheidsclubje meer. Daarom zijn wij blij dat er nog steeds medewerkers zijn die dit werk als een extra uitdaging naast hun normale werk zien. Wie ook zin heeft een actieve bijdrage te leveren, kan zich melden bij iemand van het Algemeen Bestuur of één van de commissies.
De werkgeverachmea.
Achmea onderkent het belang van een goed functionerende personeelsvereniging en draagt als werkgever zijn steentje bij. Zowel door het verlenen van subsidie als door het beschikbaar stellen van algemene voorzieningen in het bedrijf.