Inlogformulier

       
  • Fietsclub
  • Workshops
  • Sportief
  • Clubs
  • Feesten
  • Evenementen
  • Stedentrip
  • Kids
  • Bands

Kaarten beleid

 
Het beleid met betrekking tot kaarten voor evenementen

Kaarten voor evenementen kunnen alleen gekocht worden door VPCB-leden.raffle-tickets-798688
Per evenement kunnen twee kaarten worden besteld, tenzij anders aangegeven in de aankondiging.
Per VPCB-lid mag 1 gezinslid of 1 introducé mee, tenzij anders aangegeven in de aankondiging.

VPCB-leden krijgen door betaling van de contributie korting op aangeboden kaarten voor evenementen. Als er bij evenementen meer inschrijvingen dan kaarten zijn, wordt er door de VPCB geloot.
De coördinator van een evenement maakt dan een reservelijst aan om zodoende bij teruggave van kaarten te proberen deze aan te bieden aan ingeschreven VPCB-leden.

Dit betekent dat een VPCB lid bij annulering na sluiting van de inschrijftermijn van het evenement dit moet melden bij de desbetreffende coördinator.
De kaarten blijven te allen tijde eigendom van de VPCB. De coördinator bemiddelt in het doorverkopen naar een VPCB lid op de reservelijst.
De coördinator houdt zo ook de deelnemerslijst up-to-date, die bij aanvang van een evenement gecontroleerd zal worden.
Als er geen reservelijst is, zal de evenementcoördinator proberen via de Achmea Bazaar de kaarten te verkopen.
Indien dat niet lukt zullen de kosten voor de kaarten in rekening gebracht worden bij diegene die annuleert.

Het is niet toegestaan dat een VPCB lid kaarten zelf doorverkoopt via bijvoorbeeld Achmea Bazaar.
 
Bij het niet nakomen van deze afspraken zal de coördinator met het Algemeen Bestuur van de VPCB overleggen wat de eventuele consequenties zijn.