Inlogformulier

       
  • Evenementen
  • Feesten
  • Stedentrip
  • Kids
  • Sportief
  • Clubs
  • Bands
  • Fietsclub
  • Workshops

Evenement incasso

 
Automatische incasso evenementkostenincasso 
  
De incasso van evenementen wordt via automatische incasso gedaan. Bij het opgeven voor een evenement geef je toestemming deze incasso voor dát evenement uit te voeren. Dit zogenoemde incasso mandaat voldoet aan de SEPA voorwaarden. Lees hieronder meer over SEPA.
De machtigingstekst staat in de evenementtekst en in de 'Algemene voorwaarden' die je bij het aanmelden voor een evenement moet bevestigen. De voorwaarden kan je lezen door op de link te klikken die achter het aan te vinken hokje staat.
  
Als je wilt deelnemen aan een VPCB-evenement, dan moet het IBAN bankrekeningnummer worden opgegeven. Als je dit al hebt vastgelegd in je gegevens in de ledenadministratie, dan wordt dit nummer bij inschrijving getoond. We vragen je wel om dit nummer te controleren en eventueel aan te passen. Het nummer is wijzigbaar.
Als er geen IBAN nummer in de administratie vastlgt, dan moet je het bij de aanmelding invullen voordat je de inschrijving kunt afronden.
Als je altijd hetzelfde bankrekeningnnummer gebruikt, dan kan je dit opvoeren of wijzigen in de menukeuze 'Mijn VPCB'. Op het tabblad 'Gebruikersinformatie' kan je het helemaal onderaan het bankrekeningnummer wijzigen.
   
De kosten van een evenement worden altijd op de 25e van de maand geïncasseerd nadat is bevestigd dat je kunt deelnemen. De reden voor deze incassodatum is dat de VPCB in de meeste gevallen veel geld moet voorschieten voor bijvoorbeeld kaartjes. Om deze investering niet te lang open te laten staan wordt het incasso gedaan zodra bekend is wie er aan het evenement deelnemen.
  
Zolang de inschrijvingstermijn van een evenement nog niet is verstreken, is het mogelijk de inschrijving te annuleren. daarna kan je niet meer kosteloos afmelden. Bij annulering wordt minimaal € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht plus de kosten die de annulering met zich meebrengt.

SEPA incasso mandaatsepa iban
Als je jezelf inschrijft voor een evenement, incasseren wij de kosten hiervoor via automatische incasso.Door je op te geven voor een evenement geef je de VPCB (NL50ZZZ401014900000) toestemming om voor de kosten van dit evenement een incasso-opdracht naar jouw bank te sturen ten laste van de bankrekening die bij aanmelding is opgegeven en geef je jouw bank toestemming deze incasso-opdracht uit te voeren. 
 
Sinds de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) is het verplicht om per incasso een mandaat voor incasso te ontvangen van degene bij wie de incasso wordt gedaan. Dit mandaat moet vastgelegd worden en reproduceerbaar zijn. Per inschrijving voor een evenement wordt een unieke code gemaakt die jouw SEPA mandaatnummer is voor de incasso van dat evenement. Door bij de inschrijving de algemene voorwaarden te accepteren (door een vinkje in dat hokje te zetten) en op de knop "Opgeven" te klikken, geef je ons mandaat om de incasso uit te voeren. 
 
Als je het niet eens bent met de incasso afschrijving, kan je deze door de bank laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de hiervoor geldende voorwaarden. 
 
Het IBAN bankrekeningnummer
Voor incasso's moet een geldig IBAN banknummer bekend zijn. IBAN staat voor International Bank Account Number. Dit nieuwe nummer is bedoeld om zonder problemen te kunnen betalen in de hele Euro zone.

Het IBAN nummer bestaat uit 18 karakters en heeft als standaard formaat NLabcdef 0 ghijklmno

Hierin is:
NL : de landencode (in dit geval Nederland)
ab : het controlegetal,
cdef : de bankcode (de eerste vier letters van de Bank Identifier Code (BIC))
0 : de voorloopnul
ghijklmno : het 9-cijferige rekeningnummer.

Bij een korter rekeningnummer zijn er (meer) voorloopnullen.

wij zijn over