Inlogformulier

       
  • Clubs
  • Evenementen
  • Feesten
  • Workshops
  • Stedentrip
  • Kids
  • Sportief
  • Fietsclub
  • Bands

Muziek

 
strookaDe VPCB Muziekclub
 
Doelstelling
De doelstelling van de muziekafdeling van de VPCB is om het maken en beluisteren van live muziek door de leden te stimuleren.
 
Bestuur
Het bestuur van de muziekafdeling bestaat uit de volgende personen:
Remco Aalhuizen Voorzitter en materiaal
Lex Kemper Penningmeester
Wan Kemper Secretaris
Reinier Groenendijk  
Algemeen bestuurslid / PR
 
 
 
 
 
 
Leden
Eind 2013 heeft de muziekafdeling zo'n 35 leden. Elke CB-er of iemand uit zijn/haar gezin kan lid worden van de muziekafdeling. Ook als iemand niet bij CB in dienst is, is het mogelijk om lid te worden. In dit geval wordt dan onderscheid gemaakt tussen personen die niet in dienst zijn maar wel voor CB werken (bijv. de bewakingsdienst) en personen die helemaal niet voor CB werken. Werkt iemand wel voor CB dan kan hij/zij zelf lid worden van de muziekafdeling, anders kan hij/zij alleen lid worden via een CB-er (buitenleden). Een CB-er kan maximaal 2 buitenleden aanmelden en het totaal aantal buitenleden is beperkt tot 30% van het totaal aantal leden.
 
Groepen
Het lidmaatschap van de muziekafdeling is met name interessant voor mensen die in een groep spelen, omdat de muziekafdeling beschikking heeft over een eigen oefenruimte, waar naar hartenlust decibellen geproduceerd kunnen worden.De richtlijn is dat van een aangesloten groep minstens de helft moet bestaan uit binnenleden.Uitzonderingen hierop (bijvoorbeeld doordat na verloop van tijd vaste groepsleden van baan veranderen) worden alleen gemaakt na goedkeuring van het bestuur van de afdeling muziek.
Per eind 2013 zijn er 3 bands bij de muziekafdeling aangesloten.
 
Lidmaatschap
Elk lid van de muziekafdeling moet lid zijn van de personeelsvereniging (VPCB). Het lidmaatschap van de muziekafdeling bedraagt € 1,14 per maand (boven de VPCB bijdrage van € 2,50).
Je kunt direct lid worden door hier te klikken: Aanmelden muziekclub
 
Activiteiten
De oefenruimte
De belangrijkste activiteit van de muziekafdeling is het beschikbaar stellen van een oefenruimte. Voor het gebruik van deze ruimte is er een oefenrooster in gebruik, dat wordt bijgehouden door de secretaris. De oefenruimte is een etage onder de Sequoia Lodge in het Facilitair gebouw op de campus Malkenschoten te vinden. De muziekvereniging beschikt over een zanginstallatie, lichtinstallatie en zangmonitors voor gezamenlijk gebruik. Muzikanten worden geacht hun eigen instrumenten mee te brengen. Dit geldt ook voor zangmicrofoons. Aanwezige instrumenten en randapparatuur zijn van de leden/muzikanten zelf en niet voor gezamenlijk gebruik. Het bestuur controleert dit regelmatig en behoudt zich het recht voor om leden die zich niet aan de spelregels houden te royeren.
 
De optredens
Regelmatig treed een bij de vereniging aangesloten groep op in de Sequoia Lodge. Iedere aangesloten groep stelt zich tot doel om minstens eenmaal per jaar tegen onkosten in de Sequoia Lodge te spelen. Mits het barschema dat toelaat, natuurlijk. De bij de vereniging aangesloten bands zijn natuurlijk ook beschikbaar voor het verzorgen van muzikale omlijsting van bedrijfs-, afdelings- en andere feesten (tegen een gepaste vergoeding). Neem contact op met één van de bestuursleden voor verder informatie.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over een aantal bands die onder de vlag van de VPCB Muziekclub opereren, kan je terecht op onderstaande links:
The Foolz (Frank Zappa tributeband) www.foolz.nl
The Steelbreeze (Pink Floyd tributeband) 
 
 
 
 
 
 
U bent niet geauthoriseerd om reacties te posten.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment