Hoe kan ik lid worden?

Lidmaatschap van de PV

De VPCB is de Achmea personeelsvereniging die zich richt op de locatie Apeldoorn. Het lidmaatschap staat open voor elke medewerker van Achmea, ongeacht de standplaats.

Lid worden

Je kunt je lidmaatschap regelen lid via HR Online. Dit kan alleen via het interne netwerk van Achmea. Dus vanaf je werkstation of je Achmea thuiswerkplek. Daarna maken we een account voor je aan op deze website. Je krijgt dan een e-mail ter bevestiging. Daarin staat een link waarmee je het account moet activeren. Zodra je dat hebt gedaan kan je volledig gebruikmaken van alle mogelijkheden van deze site. Het aanmaken van een account duurt één of twee dagen.

Contributie

De contributie is € 2,50 per maand. Als je lid wordt via Achmeanet, machtig je P&O automatisch om je contributie in te houden op je salaris.  Dit vanaf de 1e maand na je aanmelding. Je kunt als lid je aanmelden voor onze clubs. Per club betaal je (extra) contributie. Meer hierover lees je bij de club-pagina.

Voor het hele gezin!

De voordelen van het lidmaatschap gelden voor het hele gezin, dus ook voor de partner en eventuele (onderhoudsplichtige) kinderen van het lid. Woon je nog "thuis"? Dan kunnen ook je ouders en thuiswonende broers en zussen gebruik makenvan de VPCB-voordelen. We noemen dit gezinsleden en Jeugdleden.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan en is elke maand op te zeggen. Opzeggen doe je via de P&O portal op Achmeanet. Dit kan alleen via het interne netwerk van Achmea. Dus vanaf je werkstation of je Achmea thuiswerkplek. Als je hebt opgezegd, stopt de contributie per de eerste van de maand na je opzegging. De VPCB ledenadministratie blokkeert vervolgens je account op de VPCB website.

Wil je opzeggen? Doe dat dan vóór de 1e van een maand. Ben je later, dan loopt je lidmaatschap door tot de eerstvolgende mogelijke opzegdatum Een afdelingslidmaatschap kun je opzeggen via de centrale Clubpagina op deze site. Een opzegging wordt automatisch aan de secretaris of penningmeester van de betreffende afdeling doorgegeven.

Wie kunnen lid worden?

Iedereen die op de loonlijst van Achmea Personeel BV staat kan lid worden van de VPCB. Hieronder vallen ook medewerkers met een tijdelijk contract. Stagiairs en uitzendkrachten kunnen geen lid worden.

Alliantieleden

Ben je langdurig gedetacheerd of werk je bijvoorbeeld bij Securitas of Sodexho? Dan kun je Alliantielid worden. Of dit kan, wordt uiteindelijke bepaald door het Algemeen Bestuur. Als alliantielid betaal je dubbele contributie, omdat Achmea geen subsidiebijdrage levert. En je betaalt een heel jaar contributie vooruit.

Bijzondere leden

Bijzondere leden zijn gepensioneerden en arbeidsongeschikte leden die uit dienst zijn gegaan. Als je pensioneert of arbeidsongeschikt raakt, hoef je geen contributie meer te betalen. Je lidmaatschap als 'gewoon lid' eindigt, maar je kunt wel 'bijzonder lid' blijven. Uiteindelijk beoordeelt het Algemeen bestuur of iemand bijzonder lid kan worden. 

Lidmaatschap VPCB club

Iedereen die algemeen lid van de VPCB is, kan lid worden van een VPCB-club. Dit geldt voor de Gewone leden, Alliantieleden en de Bijzondere leden. Voor het lidmaatschap van een club betaal je extra contributie. Informatie hierover vind je in het VPCB Clubs menu.

Buitenleden

Je kunt door een VPCB-lid geïntroduceerd worden als lid van een VPCB-club. Je wordt dan een zogenoemd buitenlid, maar ook algemeen lid. Je betaalt dubbele contributie voor lidmaatschap, omdat Achmea geen subsidiebijdrage levert. Dit betaal je via het VPCB-lid dat je geïntroduceert heeft. Daarnaast betaal je nog de extra contributie voor de club. We laten maximaal 30% van het ledenbestand van een club toe.

Soms kun je als buitenlid de contributie rechtstreeks betalen aan de club. Dit gebeurt altijd in overleg met de penningmeester van die club. Als buitelid heb je recht op alle andere voordelen van het VPCB-lidmaatschap. Wel zijn er beperkingen ten aanzien van stemrecht en bestuursfuncties.

Prepensioen, pensionering en arbeidsongeschiktheid

Leden die met prepensioen gaan blijven lid (Gewoon lid) tot aan de datum van pensionering, tenzij zij zelf opzeggen. De voorwaarden van contributiebetaling blijven ongewijzigd. Gepensioneerde medewerkers zijn formeel uit dienst, hun lidmaatschap (Gewoon lid) eindigt automatisch. Zij kunnen echter lid blijven, zij het onder een ander soort lidmaatschap (Bijzonder lid). Zij moeten dit zelf aan het Algemeen Bestuur doorgeven. Dit lidmaatschap is voor hen GRATIS.

Voor een clublidmaatschap blijft de clubcontributie verschuldigd. Medewerkers die arbeidsongeschikt raken, blijven lid (Gewoon lid) tot aan hun eventuele ontslagdatum, tenzij zij zelf opzeggen. De voorwaarden voor contributiebetaling blijven ongewijzigd. Medewerkers die definitief arbeidsongeschikt worden zijn formeel uit dienst. Hun lidmaatschap (Gewoon lid) eindigt. Zij kunnen echter lid blijven, zij het onder een ander soort lidmaatschap (Bijzonder lid). Zij moeten dit zelf aan het Algemeen Bestuur doorgeven. Dit lidmaatschap is voor hen GRATIS.

Voor een afdelingslidmaatschap blijft de afdelingscontributie verschuldigd. Bij elke belangrijke wijziging in het dienstverband laat de betreffende HR-afdeling de betrokkene schriftelijk weten wat er met het VPCB-lidmaatschap gebeurt en welke actie eventueel ondernomen moet worden.