Blog Ed Wijker

Gedurende de hele periode dat de Sequoia Lodge in ontwikkeling was heeft Ed Wijker een blog bijgehouden. Dit loopt vanaf het eerste moment dat er over een nieuwe bar werd gesproken tot en met de opening van de bar en de binnenkomst van het nieuwe meubilair. Om dit stuk historie niet verloren te laten gaan is dit blog in zijn geheel overgenomen op deze site en nog na te lezen.

 

De blog begint op 8 januari 2009 en loopt tot en met de oplevering 09-03-2012.

 

We starten hieronder met de inleiding van de blog door Ed zelf.

 

Veel plezier met dit stukje VPCB historie.

9

Beste collega's,
Naarmate er meer over de nieuwbouwplannen voor Malkenschoten bekend werd begon ik mij af te vragen of er ook rekening was gehouden met een personeelsbar en activiteitenruimte voor de VPCB. En zoja, of die wel aan onze wensen zou beantwoorden. Vanuit die zorg heb ik toen een beleidsnotitie opgesteld die daarna namens het Algemeen Bestuur is ingebracht bij de Stuurgroep Nieuwbouw. Sindsdien zit ik samen met Remco Aalhuizen (vz. Muziekclub) en Sjoerd Adema (vz. Barcommissie) regelmatig met de bouwcoördinator aan tafel.

 

Mede door mijn grote belangstelling voor architectuur heel leuk om te doen.Uiteraard houden we contact met alle belanghebbenden binnen de vereniging. Maar ook jullie, VPCB-leden en niet-leden, vergeten we niet. Via deze weblog zal ik daarom elke nieuwe mijlpaal met jullie delen.

 

Met vriendelijke groet,Ed Wijker, contactpersoon VPCB-nieuwbouw